Prenájom železničných vagónov

Spoločnosť SLOV-VAGON, a.s. aktívne zabezpečuje prenájom nákladných železničných vozňov cisternových pre obchodných partnerov najmä z vlastného portfólia vagónov, alebo prenájom vagónov z bežne používaných nákladných vozňov, pre svojich zákazníkov, vrátane komplexných služieb.

1. Vlastné portfólio vozňov je zložené z rôznych druhov železničných cisterien a vozňov radu:
Zas, Zaes, Zacs, Zans, Zacns.
2. Ďalšie vozne určené k prenájmu:
– vysokostenné vozne zakryté, určené na prepravu voľne loženého sypkého tovaru, napr. radu Tds, Tads, Uagps;
– vysokostenné vozne otvorené, určené na prepravu voľne loženého sypkého tovaru, napr. rady Faccs
Fals, Es, Eas, Eaos;
– veľkopriestorové vozne určené na prepravu paletizovaného a kusového tovaru napr. rady Hbis, Habbis, Rils;
– plošinové vozne na prepravu dlhých a kusových zásielok a kontajnerov napr. rady Kns, Res, Sgs, Lgs, Kbkks.

Prenájom hnacích železničných vozidiel

Spoločnosť SLOV-VAGON, a.s. prevádzkuje dieselelektrické lokomotívy typu 740. Tieto sú určené pre vykonávanie obsluhy na vlečke resp. pri vykonávaní prepráv na dráhach ŽSR. Taktiež sú prenajímané našim dlhoročným obchodným partnerom na vykonávanie ich prevádzkových aktivít.