Prenájom hnacích železničných vozidiel

Spoločnosť SLOV-VAGON, a.s. prevádzkuje dieselelektrické lokomotívy typu 740. Tieto sú určené pre vykonávanie obsluhy na vlečke resp. pri vykonávaní prepráv na dráhach ŽSR. Taktiež sú prenajímané našim dlhoročným obchodným partnerom na vykonávanie ich prevádzkových aktivít.