S nami je doprava hračkou.

O nás

SLOV-VAGON, .a.s. pôsobí v oblasti prenájmu nákladných železničných vozňov cisternových, prevádzkovania dráh – železničných vlečiek a prevádzkovania dopravy na železničných dráhach. V súčasnosti spolupracujeme s niekoľkými desiatkami partnerov v krajinách strednej Európy. Pri prenájme nákladných železničných cisterien disponujeme niekoľkými stovkami nákladných železničných vozňov cisternových. Vo svojom portfóliu ponúkame nasledovné rady železničných cisterien: Zas, Zaes, Zacs, Zans, Zacns.

 

Spoločnosť SLOV-VAGON, a.s. splnila podmienky vyplývajúcich z europskej legislatívy (napr. Smernica Europského parlamentu a rady 2004/49/ES (o bezpečnosti železničného spoločenstva), 2008/68/ES (o pozemnej preprave nebezpečných vecí), Nariadenie komisie (EU) č. 445/2011 ) o systéme udeľovania osvedčení pre subjekty zodpovedné za údržbu nákladných vagónov) a obdŕžala certifikát „Osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu (ECM-Entity in Charge of maintenance)